Zrównoważona przyszłość transportu transportJo Leinen (sprawozdawca) – Zrównoważona przyszłość transportu

Obecna Biała księga transportu obowiązuje do 2010 r., więc trzeba rozwiązać kwestię organizacji transportu w latach 2010 – 2020 r. Jo Leinen uważa, że powinna obowiązywać zasada, że zanieczyszczający płaci. Chciałby stworzenia stref środowiskowych, w których będzie niewiele transportu. Problemem jest kwestia hałasu spowodowanego przez transport.

Środek transportu morskiego - prom

Środek transportu morskiego – prom

Transport morski powinien przyczynić się do zmniejszenia zanieczyszczenia. Trzeba włączyć go do systemu ETS. Trzeba zmierzać w kierunku transportu ekologicznego. Transport samochodowy jest jego zdaniem bogaty, natomiast kolejowy i publiczny posiada niewiele finansów na badania. R. Seeber – Opowiedział się za wprowadzeniem ekowiniet. Należy iść także w kierunku środków transportu ekologicznego. Jest on za objęciem transportu lotniczego systemem ETS.

O. Rossi - Podkreślił negatywny aspekt włączenia transportu lotniczego i morskiego do ETS.

M. Tremopoulos – Przedstawił idee zachęcania obywateli do stworzenia zamkniętych stref, zarezerwowanych jedynie dla pieszych i rowerzystów.

Zdaniem wypowiadających się eurodeputowanych, w tym A. Rosbach, należy promować korzystanie przez obywateli ze środków transportu publicznego takich jak metro czy tramwaje.

Przedstawiciel Komisji Europejskiej – Internalizacja kosztów zewnętrznych stanowi część strategii zrównoważonego rozwoju i badań. Potrzebna jest integracja różnych rodzajów transportu. Drugi ważny aspekt stanowi technologia. Należy utrzymywać neutralność technologiczną, np. wykorzystywać elektryczność w mieście. Trzeba zapewnić odpowiednią jakość usług użytkownikom transportu.