Bezpieczeństwo lotnicze ze szczególnym uwzględnieniem skanerów ciała transportSprawozdawca Crescenzio Rivellini

Warto wpłynąć na maksymalne zminimalizowanie negatywnych skutków, jakie mogą wywierać promienie na zdrowie ludzkie. Zaleca się wykorzystanie technologii opartych na falach milimetrowych biernych – fale niejonizujące. Technologia oparta na dyfuzji promieniowania rentgenowskiego może mieć negatywne skutki dla pasażerów oraz pracowników (dawki się kumulują).

Jolanta Hibner

Wprowadzenie skanerów ciała na lotniskach miało zwiększyć bezpieczeństwo pasażerów i usprawnić transport lotniczy. Warto zastanowić się na ile bezpieczeństwo może mieć negatywne skutki dla osób podróżujących samolotami. Kobiety w ciąży jak również matki z małymi dziećmi narażone są na dodatkowe promieniowanie. Częste korzystanie z samolotów może być również negatywne dla przeciętnego człowieka.

Carl Schlyter

Służby wywiadowcze powinny rozstrzygać, kto w danym czasie jest najbardziej narażony za ataki terrorystyczne. Propozycja jest bezpieczniejsza i tańsza dla społeczeństwa, a jednocześnie państwa członkowskie są zabezpieczone podobnie jak przy pracy skanerów. Jednocześnie takie rozwiązanie zabezpiecza również metro, kolej oraz statki pasażerskie i handlowe.

Komisja

Opracowana jest ocena skutków używania skanerów. Wprowadzone zostanie rozróżnienie miedzy falami milimetrowymi a falami jonizującymi. Obecnie panujące przepisy nie powinny wpłynąć negatywnie na wprowadzenie skanerów na lotniskach. Najważniejszym aspektem wprowadzenia zmian jest korzystanie z wiedzy ekspertów. Dzięki skanerom zapewniamy pasażerom o wiele większe bezpieczeństwo oraz wygodę podróży.Ocena skutków obejmuje:

- stosowanie użytkowania fal jonizujących (musi być uzasadnione użycie);

- optymalizację ochrony zdrowia;

- dawka promieniowania musi być ograniczona do minimum;