A. Cancian – raport na temat zrównoważonej przyszłości transportu transportA. Cancian – raport na temat zrównoważonej przyszłości transportu

Transport towarów powinien zostać przeniesiony z transportu drogowego na kolejowy. Priorytetem powinna być mobilność. Absurdem jest fakt, iż ciężarówka jadąca z Madrytu do Kopenhagi porusza się ze średnią prędkością 17km/h. Jeśli chodzi o samochody elektryczne, to potrzebna jest harmonizacja. Polityka spójności musi być powiązana. Audy: UE nie inwestuje wystarczająco w europejski system transportowy.

Transport kolejowy

Transport kolejowy

Należy zastanowić się, w jaki sposób zarządzać naszymi terytoriami, aby wszyscy mieli zapewniony dostęp do wszystkich sieci. Nie zachęcajmy ludzi do przeprowadzki do miast, a raczej zapewnijmy jednakowe sieci w obszarach miejskich i wiejskich.

Kolarska-Bobińska: Większy nacisk na rozwój projektów sieci transportowych. Polityka sąsiedzka (oprócz strategii lizbońskiej) jest niezbędna, aby UE była połączona z krajami trzecimi.