Drogowa kontrola techniczna dotycząca przydatności do ruchu drogowego pojazdów użytkowych poruszających się w Unii transportSprawozdawca K. Karins: Ważne jest jak często kontrola pojazdów powinna być dokonywana. Ważne są kwestie bezpieczeństwa transportu. Bardzo istotny jest kilometraż. Kontrole techniczne pojazdów komercyjnych w terenie są problematyczne, ponieważ w różnych krajach są różne wykładnie bezpieczeństwa. Samochód w jednym kraju może być uznany za sprawny i bezpieczny, a w innym nie. Komisja proponuje, że kierowcy powinni mieć przy sobie świadectwa. Trzeba uważać na kwestie dyskryminacji podczas kontroli ze względu na pochodzenie pojazdu. Kontrolerzy powinni mieć prawo do skierowania samochodu zagrażającego kierowcy, bądź innym uczestnikom dróg do warsztatu.

N. Glante: Bezpieczeństwo to jedno, ale to sprawozdanie dotyczy również rynku wewnętrznego. Kontrole powinny być bardziej efektywne. Ważna jest kwestia pojazdów historycznych, zabytkowych. Potrzebna jest bardziej precyzyjna definicja homologacji. Ważne jest funkcjonowanie części samochodów, nie tylko ich homologacje, a to może być ciężkie. Ważne są szkolenia dla kontrolerów i diagnostów. KE powinna raportować Parlamentowi wdrażanie projektu. Ważne są kwestie związane z ekologią.

H. Krahmer: Ważna jest kwestia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Należy wydać opinie, czy konieczne jest przeprowadzanie rocznych przeglądów, a nie korzystanie z danych empirycznych, które informowałyby o tym, że wpływa to na bezpieczeństwo. Wypadki spowodowane złym stanem technicznym są małym ułamkiem wszystkich wypadków. Należy pamiętać, że prawo o ruchu drogowym leży w gestii krajów członkowskich. Regulacja nie powinna dotyczyć motocykli i skuterów.

J. Henin: Kontrola techniczna powinna odbywać się albo na papierze, albo drogą elektroniczną. Jest problem z podrabianymi częściami zamiennymi. Części wymieniane powinny być uwzględniane podczas kontroli. Odpowiedzialnym za stan pojazdu powinien być właściciel, nie użytkownik.

Komisja Europejska: Ważne by rozważyć wszystkie aspekty. Ciężko będzie wprowadzić platformy elektroniczne, dzięki którym można by sprawdzić stan pojazdu elektroniczne. Trzeba przemyśleć kwestie pojazdów historycznych. Ważne są normy dla diagnostów. Roczne przeglądy zwiększą bezpieczeństwo i przyniosą wiele korzyści.

Sprawozdawca K. Karins: Ważne, że jest pozytywne podejście do dokumentu. Platforma wymiany danych jest bardzo ważna i w sprawozdaniu trzeba podkreślić potrzebę powstania takiej platformy.