Pojazdy wycofane z eksploatacji transportKE PE wspiera poprawę nowej dyrektywy dt. Pojazdów wycofanych z eksploatacji. Dotyczy to aspektów prawnych, praktykach poszczególnych krajów. Dyrektywa ta odniosła sukces w wielu obszarach. Doprowadziła do całkowitego zaprzestania praktyki porzucania samochodów. Stworzone zostały specjalne instalacje dzięki którym odbierane i przekształcane są wszystkie nieużywane samochody. Poprawiło się również ekoprojektowanie samochodów pod katem możliwości reutylizacji pewnych ich części. Konieczne jest zajęcie się problemem implementacji. Główny problem zidentyfikowany przez KE i PE to rozbieżność pomiędzy liczbą samochodów eksploatowanych pod koniec swojego życia użytkowego a liczbą certyfikatów ze zniszczenia, wydanych przez władze krajowe. Sugeruje to, że wielka liczba samochodów została zutylizowana w sposób niewłaściwy i nie ma o nich informacji. Konieczny jest nadzór nad procedurą rejestracji w państwach członkowskich. Pojazdy pod koniec użytkowania eksportowane są poza granice UE, jako pojazdy do dalszego użytkowania. Wiele samochodów nie jest przekazywanych do certyfikowanych zakładów zajmujących się utylizacją odpadów ani nie zostało wyeksportowanych legalnie do innych krajów. Należy podjąć prawne kroki związanez tą sprawą. Komisja przeprowadziła kontrole legislacji krajowej, otworzyła również kilka procedur niewypełnienia obowiązku transpozycji dyrektywy. Należy poprawić jakość statystyk dt. zakończenia życia użytkowego samochodów w transporcie. Kraje członkowskie muszą zgłaszać informacje dt. samochodów na swoim rynku tzn. samochody zarejestrowane, wyrejestrowane, używane, wyeksportowane oraz liczbę samochodów reutylizowanych w certyfikowanych przedsiębiorstwach. Ważna jest wspólna metodologia. Eksport samochodów wycofanych z użytku jest jednym z głównych problemów. Należy sporządzić wytyczne dotyczące eksportu samochodów używanych wspólnie z krajowymi inspektorami wywozowymi. Niezbędne jest wzmocnienie wymogów kontrolnych w państwach członkowskich. Należy dokonać przeglądu dyrektywy w przyszłości. Monitoring zdolności adaptacji prawnej jest ograniczony. KE przewiduje ustanowienie agencji nadzorującej gospodarkę odpadami. Kluczowe jest lepsze wdrażanie, implementacja dyrektywy aby uzyskać cele środowiskowe i wydajności surowcowej. Należy wzmocnić przepisy dotyczące eksportu odpadów w tym używanych samochodów. Konieczna jest analiza państw członkowskich.

Davies Chris Konieczna jest promocja ekoprojektowania samochodów. Według statystyk nie ma informacji o milionach pojazdów. Samochody są porzucane, nielegalnie demontowane, eksportowane. Zła implementacja przepisów na różnych poziomach. Statystyki nie są porównywalne ponieważ dane zbierane są w różny sposób. Istotnym problemem jest nielegalne wywożenie samochodów. Konieczne są minimalne wymogi środowiskowe. Należy monitorować osiąganie celów recyklingu, odzyskiwania. W wielu krajach płaci się podatek samochodowy do momentu przedstawienia certyfikatu o jego utylizacji. Zapobiega to porzucaniu starych samochodów. Brak rzetelnych informacji od państw członkowskich. Konieczne jest stworzenie statystyk samochodów użytkowanych, utylizowanych i eksportowanych.

Krahmer Holger Konieczne jest wprowadzenie podatku od złomowania.