Zmiana dyrektywy 2000/25/WE w odniesieniu do zastosowania etapów emisji zanieczyszczeń do ciągników o wąskim rozstawie kół transportZmiana dyrektywy 2000/25/WE w odniesieniu do zastosowania etapów emisji zanieczyszczeń do ciągników o wąskim rozstawie kół

sprawozdawca: Salvatore Tatarella Ograniczenie emisji nastąpi stopniowo i będzie przewidziane w odpowiednich terminach. Ważne jest zwiększenie kwestii elastyczności z uwagi na kryzys gospodarczy. Ciągniki o wąskim rozstawie kół produkowane są tylko w Europie. Użytkowane są w transporcie na południu Europy. W technologii ciągników nie wynaleziono układów oczyszczania spalin. Jest to niemożliwe pod względem technicznym. Należy przesunąć etap 3 i 4 o 3 lata. Konieczne jest dostosowanie technologii przemysłu do przepisów.

Krahmer Holger Ważne jest odejście od obowiązującego ustawodawstwa. Konieczne są definicje norm dla substancji niebezpiecznych. Ciągniki o wąskim rozstawie kół to bardzo mały segment rynkowy. Producenci ciągników twierdzą, że będzie problem z technologiami układów oczyszczania spalin. Nie ma możliwości wprowadzenia takich technologii.

Eickhout Bas Trzeba poprzeć propozycję KE. Nie należy przesuwać terminów. KE Istotne jest poddanie przeglądowi obecnej sytuacji.