Zmiana dyrektywy 97/68/WE w odniesieniu do przepisów dotyczących silników wprowadzanych do obrotu według ,,formuły elastycznej’’ cz.II transportCallanan Martin Więcej maszyn powinno być objętych formułą elastyczności. Słaba koniunktura dotknęła wszystkie przedsiębiorstwa i nie można wyłączać z formuły elastyczności dużych przedsiębiorstw.

Klass Christa Przy budowie maszyn są trudności z przejściem na etap 3B i wdrażaniem go w życie. Mamy producentów silników i maszyn, ich działania trzeba połączyć, należy dostosować odpowiednie systemy emisji. Mamy do czynienia z indywidualnym rozwojem. To co zaproponowała KE nie jest działaniem istotnym tylko dla lokomotyw ale i małych i średnich przedsiębiorstw oraz dla całego sektora produkcji maszyn. Te sektory musza być włączone w działania środowiskowe.

Soullie Catherine Linie regionalne mają problem z zaopatrzeniem, jeżeli zostaną wyłączone z formuły elastyczności, to zapłacą za to regiony i obywatele. Nie możemy zwiększać kosztów. Koleje powinny wykorzystywać istniejący park maszynowy.

Liese Peter Nie można traktować kryzysu ekonomicznego, jako rozluźnienia niektórych zobowiązań środowiskowych. Nie ma inwestycji w technologie środowiskowe, które miały go przezwyciężyć. Kadenbach Karin Mówimy o standardach środowiskowych, o ich przestrzeganiu, nowych technologiach, transporcie ekologicznym, o tym, że kryzys chcemy przezwyciężyć poprzez inwestycje w zielone technologie a odnosimy się do kryzysu, aby zwiększyć elastyczność. Musimy przyjrzeć się standardom środowiskowym. Ta dyrektywa nie służy polepszeniu jakości powietrza.

Gardini Elisabetta Musimy zagłębić się w aspekty tej tematyki, potrzeba więcej czasu na dyskusję. Koniecznie jest zastosowanie formuły elastyczności w innych branżach i sektorach. Powinniśmy potraktować fazę 3B, jako krótki okres, w odniesieniu do typów silników, a następnie po trzech latach przejść do fazy czwartej. Popełniono błędy przy ustalaniu etapów, nie uwzględniono cyklów produkcji. Elastyczność powinna być zastosowana do wszystkich firm, zarówno małych i średnich przedsiębiorstw jak i tych wielkich. Musimy przeciwdziałać nadużyciom w przypadku ustalenia liczb sprzętu wyprodukowanego przez małe i średnie przedsiębiorstwa.