Zmiana dyrektywy 97/68/WE w odniesieniu do przepisów dotyczących silników wprowadzanych do obrotu według ,,formuły elastycznej’’cz. I transportSprawozdawca Pietikainen Sirpa Dyrektywa stara się kontrolować emisje z rożnego rodzaju silników stosowanych w pojazdach niedrogowych. Zasada elastyczności pozwala producentom na wprowadzanie na rynek ograniczonej liczby silników starej kategorii 3A, ponieważ muszą mieć czas na dostosowanie swojego procesu produkcji do wyprodukowania nowego sprzętu. Program elastyczności mówi o 20 % sprzętu wyprodukowanego przez firmy, bądź konkretnej liczbie sztuk. KE chce zwiększyć próg elastyczności do 50%. Co oznacza zwiększenie liczby silników produkowanych przez jednego producenta. Proponuje się, aby branża transportu budowlanego została poza programem elastyczności. Propozycją KE jest objecie 12% lokomotyw i 20% pojazdów szynowych programem elastyczności. KE chce wyłączyć pojazdy szynowe i zwiększyć ilość lokomotyw, które maja być objęte systemem elastyczności. Należy redukować emisje z rożnych pojazdów. Zgodnie z analizą KE należy zwiększyć elastyczność dla małych i średnich przedsiębiorstw, aby obniżyć wydatki na zmiany technologiczne, badania. Należy zapewnić równe warunki dla wszystkich. Branża i producenci mieli mnóstwo czasu, żeby dostosować swoje procesy produkcyjne do nowych wymogów. Żąda sie rozszerzenia programu elastyczności, w ten sposób karze się tych producentów, którzy wywiązali się na czas z zobowiązań i zmodernizowali swoją produkcję. Wspierajmy również firmy, które potrzebują większej elastyczności, ale z drugiej strony nie zapominajmy o tych, którzy już tego dokonali i ponieśli już koszty zmodyfikowania produkcji. Nie powinno dojść do zaburzenia warunków konkurencyjności. Strategia Europa 2020 zawiera ambitne cele stworzenia niskowęglowego społeczeństwa. Trzeba iść naprzód, a nie cofać się o krok wstecz. Potrzebujemy zdeterminowanego działania, odważnych przepisów dotyczących konkretnych rozwiązań. Bardzo długi cykl życia tego sprzętu, którego wpływ na środowisko jest wyższy niż się szacuje.

Kramher Holger To jest drobny element elastyczności dotyczący sprzętu poza drogowego wpływającego na jakość powietrza. Jest efekt lobbingu producentów lokomotyw niektórych państw. Ten program elastyczności wydaje się być niepotrzebny. Nie może być tak, że małe i średnie przedsiębiorstwa produkujące sprzęt budowlany padną ofiara lobbingu. Mechanizm elastyczności musi być dla wszystkich albo dla nikogo tzn. odrzucimy tą propozycje. Granicą nie do przekroczenie jest posiadanie rozwiązań gorszych niż w Dyrektywie z 2004 roku.

Eickhout Bas Potrzebna jest polityka dotycząca źródeł zanieczyszczenia powietrza. 10 % pyłu drobnocząsteczkowego pochodzi z maszyn poza drogowych. Komisja nie może postulować dodatkowej elastyczności. Przepisy zostały przyjęte w 2004, siedem lat później zaczynamy je implementować. Żeby poprawić jakość powietrza trzeba odrzucić tą opcję.